Suluh Pergerakan

Puisi Anti Omnibus Law!

Oleh Nalar Naluri

kisah seribu satu malam

ada kisah roro jongrang
di parlemen edan
mereka dalam semalam
bangun candi kesengsaraan

tak becus urus virus
begitu ganas
dan culas
di omnibus

kompeni kalah keji
ini batu bertaji
dari kepalakepala
luka negara

kompeni kurang kejam
ini lidahlidah bergaram
dari sejarah kelam
gelap malam yang tak padam

bijak dibajak

kebijakan sudah menjelma ikan yang terbang
diam-diamnya sambil memangsa sambil melayang
kebiadapan meniru burung berenang
samudera racun mengangkasa

injuritime

di tengah pesta itu undangundang bersalin rupa uanguang
ayatayat berdiri bagai mayatmayat
pasalpasal digubah menjadi lagu asalasa


Ilustrator: Hisam